2016.03.11 Press release

Årsredovisningen publiceras fredagen den 18 mars 2016

I pressmeddelande den 24 februari 2016 under rubriken ” KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016″ angav vi att bland annat Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015 skulle finnas tillgänglig per denna dag. Då C2SAT Asia Pacific Pte Ltd satt i likvidation inte formellt kunnat granskas av revisorerna väljer vi i samråd med de samma att invänta denna process och släpper först årsredovisningen fredagen den 18 mars 2016. Anledningen till att formell gransking ej ännu kunnat genomföras av “Asienäventyret” härleder i huvudsak till att det kinesiska nyårsfirandet försvårat möjligheten att nå de personer och få över de dokument som krävs för en fullgod genomlysning.

VD Andreas Adelgren kommenterar
Detta är inget som på något sätt kommer att belasta ASTG ekonomiskt, då vi redan skrivit ned C2SAT Asia Pacific till 0. Sedan utgången av 2015 har vi förvärvat hela inkråmet från C2SAT Asia Pacific och även fått hem allt till Sverige. Under nästa vecka får vi besök av spanska Indra som utöver tidigare kommunicerad order även erhåller första “tjing” att visuellt gå igenom hela Asieninkråmet och lägga order på vad de önskar. Förenklat handlar detta om potentiellt ganska omfattande reservdelsköp.