2015.02.09 Press release

Andra prototypen levererad till IAI

C2SAT har idag levererat den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Konfigurationen mellan den första och den andra antennen prototypen till IAI skiljer sig åt. Nu kvarstår gemensamma tester tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017.

Leveransen innebär också att C2SAT nu kan visa upp C2SATs nya produkter för övriga potentiella kunder och därigenom slutföra diskussioner med andra intressenter om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling “Med detta kan vi nu verkligen blicka framåt. Vi går nu in i en helt ny fas, dels i IAI projektet där utvecklingsarbetet övergår till tester och därefter serieleveranser, dels att vi nu kan proaktivt slutföra diskussioner med ett stort antal intressenter som visat stort intresse att inleda utvecklingsprojekt med C2SAT baserat på våra nya produkter”.