2018.10.05 Press release

Anbud på bolagets antennverksamhet

Refererande till tidigare pressmeddelande av den 25 juni 2018, om att bolaget har kommit överens om att inleda en process med en samarbetspartner för att denne ska kunna utarbeta ett bud på ASTG:s antennverksamhet, får bolaget nu meddela följande:

Bolaget har erhållit ett bud från denne samarbetspartnern avseende antennverksamheten. Styrelsen utvärderar nu det erhållna budet. För det fall styrelsen ställer sig positiv till anbudet kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att bolagsstämman ska kunna ta ställning till budet.