2016.10.24 Press release

AIMS vidare i spansk upphandling

Den 15 oktober 2015 meddelade ASTG AB att dess helägda dotterbolag AIMS AB levererat en IMU till en kund i Spanien för utvärdering. Vid lyckat utfall underströks betydande volympotential. AIMS AB har nu fått besked att bolaget gått vidare i upphandlingen.

Nästa steg är leverans av ytterligare en IMU, avsedd att användas vid fördjupade tester innan eventuella slutförhandlingar kan påbörjas.