2018.07.25 Press release, Regulatory

Advokat David Svenn ny tf. VD i ASTG

Styrelsen i ASTG AB (publ) har utsett advokaten David Svenn till ny tillförordnad VD i ASTG AB (publ) med start 25 juli 2018.

Med anledning av den förändringsprocess som ASTG AB (publ) är inne i har styrelsen gett David Svenn uppdraget att verka som VD i bolaget. David Svenn är sedan tidigare styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen