2020.07.29 Press release

Advanced Stabilized Technologies Group AB har bytt namn till KebNi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Den 17 juli 2020 beslutade extra bolagsstämman att byta företagsnamn till KebNi AB och Bolagsverket har nu registrerat det nya företagsnamnet. Bolagets B-aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med fredag den 31 juli 2020. ISIN-koder och Instrument-ID förblir oförändrade.

Nytt listningsnamn och kortnamn för aktien kommer att vara KebNi B och KEBNI B.